Parafia  NMP  Królowej  Polski  w  Klukach

Strona główna
Strona główna
Jest godzina:
Menu
Kościół


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Błogosławieństwo


Sługa Boży Jan Paweł II głosił:
‚‚Odkryć należy prawdziwe oblicze parafii, która jest najbardziej bezpośrednim i widzialnym wyrazem Kościoła. Parafia, to rzeczywistość, która wzywa nieustannie każdego człowieka, by zastanowił się nad ostatecznym sensem życia.
Drzwi Kościoła, to brama otwarta dla wszystkich, aby każdy mógł wejść na drogę zbawienia. Żywym sercem parafii jest Eucharystia
.‛‛


Życzę, aby nasz kościół parafialny był dla nas wszystkich drugim domem, gdzie możemy gromadzić się i z dumą mówić - to moja parafia, to mój kościół. Całą przyszłość parafii zawierzam naszej Patronce - Królowej Polski.

Ks. Proboszcz


Początek strony
Do góry


Littlewoods Casino