Parafia  NMP  Królowej  Polski  w  Klukach

Strona główna
Strona główna
Jest godzina:
Menu

Zmartychwstały Chrystus jest głębokim źródłem naszej nadziei" - Papież Franciszek


Drodzy parafianie!

W tym roku wielkanocne święta mają szczególny charakter. Zbliżająca się kanonizacja Jana Pawła II ukazuje nam świadectwo pięknego życia i umiłowania nade wszystko Chrystusa.

W swoim ostatnim orędziu wielkanocnym Urbi et orbi błogosławiony Jan Paweł II pisał: "Umiłowani bracia i siostry, słowo i chleb Eucharystii, tajemnica i dar paschalny, pozostają przez wieki jako nieustanna pamiątka męki i zmartwychwstania Chrystusa! Dzisiaj, w święto Zmartwychwstania, my także powtarzamy z wszystkimi chrześcijanami na świecie: zostań z nami Jezusie, ukrzyżowany i zmartwychwstały! Zostań z nami, wierny Przyjacielu i pewna ostojo dla ludzkości kroczącej drogami czasu!"

Niech te słowa błogosławionego a niedługo już świętego Jana Pawła II, będą moimi życzeniami dla wszystkich parafian. Niech wiara w Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał owocuje pokojem i radością. Wszystkim serdecznie błogosławię i polecam opiece Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski


Ks. Zenon Miksa - proboszcz
Kościół


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Błogosławieństwo


Sługa Boży Jan Paweł II głosił:
‚‚Odkryć należy prawdziwe oblicze parafii, która jest najbardziej bezpośrednim i widzialnym wyrazem Kościoła. Parafia, to rzeczywistość, która wzywa nieustannie każdego człowieka, by zastanowił się nad ostatecznym sensem życia.
Drzwi Kościoła, to brama otwarta dla wszystkich, aby każdy mógł wejść na drogę zbawienia. Żywym sercem parafii jest Eucharystia
.‛‛


Życzę, aby nasz kościół parafialny był dla nas wszystkich drugim domem, gdzie możemy gromadzić się i z dumą mówić - to moja parafia, to mój kościół. Całą przyszłość parafii zawierzam naszej Patronce - Królowej Polski.

Ks. Proboszcz


Początek strony
Do góry


Littlewoods Casino